Dankjewel voor je interesse in onze online schrijfcursussen! We willen je graag op de hoogte brengen van enkele belangrijke punten die vermeld staan in onze algemene voorwaarden.

Inschrijving en betaling: wanneer je je inschrijft voor onze online schrijfcursussen, ga je akkoord met het betalen van de cursuskosten die bij de cursus vermeld staan. Zodra we je betaling hebben ontvangen, ontvang je van ons een bevestiging van je inschrijving en toegang tot de cursusmaterialen.
De aanbieder van de online schrijfcursus behoudt zich het recht voor om de prijs van de cursus te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op inschrijvingen die reeds zijn betaald.
Voor schrijfcursussen zonder begeleiding: aangeschafte cursussen blijven altijd – lifetime – beschikbaar in het eigen account, behalve als het bedrijf stopt.

Cursusmateriaal: het cursusmateriaal dat we aanbieden is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om het materiaal te delen met derden of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Annulering en restitutie: je hebt het recht om je inschrijving voor een cursus met live begeleiding – anders dan de online schrijfcursussen – te annuleren binnen veertien dagen voor de start van de cursus. Als je annuleert binnen deze termijn, zullen we je het volledige cursusgeld terugbetalen. Na deze termijn is annulering niet meer mogelijk en vindt er geen restitutie plaats.

Auteursrecht en eigendom: alle rechten op het cursusmateriaal en de inhoud van de cursussen zijn en blijven ons eigendom en zijn beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan om het materiaal of de inhoud van de cursussen te reproduceren, distribueren, publiceren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: op de overeenkomst tussen jou en ons is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil zullen we ons best doen om dit in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan graag voor je klaar.

Ga naar de inhoud